BASES QUE REGULEN SUBVENCIONS PER A CONCESSIÓ D’AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID_19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPYMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

Inicio | BASES QUE REGULEN SUBVENCIONS PER A CONCESSIÓ D’AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID_19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPYMES, PETITS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS

Històric de notícies