Camí d’Orba

Camí d’Orba

Camí d'horta ampliat en l'actualitat per al pas de camions i maquinària l'interés de la qual consisteix en la possibilitat de recórrer l'horta i comunicar Tormos amb Orba que està molt a prop amb la qual cosa podria ser una àrea de passeig per a persones de qualsevol...

Camí del Barranc de la Palla

Camí del Barranc de la Palla

Es tracta d'un antic camí d'accés a zones de pastura i de conreu excepte l'últim tram d'accés a les pintures, on es construirà nou. Aquest camí era utilitzat amb tota probabilitat per anar a el caseriu de les Juvees d'Enmig i la qualitat de la seva fàbrica indica una...

Camí d’Ebo

Camí d’Ebo

Es tracta del antic camí de ferradura entre Tormos i Vall d'Ebo, utilitzat per a tots els intercanvis de mercaderies entre aquestes dues poblacions i per a la circulació de persones. També era utilitzat per portar el blat de Vall d'Ebo que acostumaven a moldre a...

Històric de notícies