Camí d’horta ampliat en l’actualitat per al pas de camions i maquinària l’interés de la qual consisteix en la possibilitat de recórrer l’horta i comunicar Tormos amb Orba que està molt a prop amb la qual cosa podria ser una àrea de passeig per a persones de qualsevol edat i preparació físca.

Com hem avançat més amunt, les tendències demogràfiques de Tormos han canviat amb el nou segle. S’ha iniciat un important procés d’immigració, fonamentalment del centre i nord d’Europa. Aquests nous veïns de Tormos han portat nous costums i aficions com és el senderisme que ací era incipient. El senderisme és una de les activitats d’oci més difoses entre la població de bona part dels països del centre i el nord d’Europa Així els nous veïns estan demandant, insistentment, les infraestructures i equipaments necessaris per a la pràctica del senderisme, ja que l’entorn de Tormos i el seu clima el fan un lloc ideal per a la seua pràctica.

Així doncs per al bon desenvolupament turístic de Tormos i l’ordenació de l’accés al medi rural és especialment important la recuperació d’alguns de les senderes tradicionals que discorren per les muntanyes del nord i nord-oest de Tormos i la senyalització d’itineraris.