Es tracta d’un antic camí d’accés a zones de pastura i de conreu excepte l’últim tram d’accés a les pintures, on es construirà nou. Aquest camí era utilitzat amb tota probabilitat per anar a el caseriu de les Juvees d’Enmig i la qualitat de la seva fàbrica indica una certa importància de la mateixa.