Es tracta del antic camí de ferradura entre Tormos i Vall d’Ebo, utilitzat per a tots els intercanvis de mercaderies entre aquestes dues poblacions i per a la circulació de persones. També era utilitzat per portar el blat de Vall d’Ebo que acostumaven a moldre a Tormos. Els habitants de Tormos l’usaven per accedir a àrees de cultiu de secà als vessants de muntanya, principalment per accedir a la zona coneguda com Els Poets. En aquest camí trobem un fort contrast entre la zona baixa, d’horta de Tormos i el secà de muntanya trobem petites cases de camp usades en els períodes de treball com la sembra o la collita, petits pous característics de la zona, usats principalment per abeurar als animals i un parell de corrals. Travessem una zona molt poc alterada en què bona part de el camí segueix sent exclusivament pedestre.

Vistas de Tormos