BASES QUE REGULEN LES SUBVENCIONS PER A la CONCESSIÓ D’AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE TORMOS.

Inicio | BASES QUE REGULEN LES SUBVENCIONS PER A la CONCESSIÓ D’AJUDES AMB DESTINACIÓ A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC QUE EL COVID-19 ESTÀ SUPOSANT SOBRE PIMES, MICROPIMES, XICOTETS EMPRESARIS AUTÒNOMS I PROFESSIONALS DEL MUNICIPI DE TORMOS.

Històric de notícies